0
0

دسته: دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ در واقع به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می شود  که جهت تبلیغ محصولات و خدمات با استفاده از ابزارهای دیجیتالی صورت می گیرد.