مرور برچسب

کالابرگ الکترونیک

کالابرگ هنوز در ستاد اقتصادی دولت مطرح نشده است

به گزارش واحد بین الملل در رسانه خبری هاوین وبکالابرگ هنوز در ستاد اقتصادی دولت مطرح نشده استبه گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی امروز در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در مورد سرنوشت کالابرگ، اظهار کرد:…