مرور برچسب

نخست وزیری عراق

چارچوب هماهنگی نامزد پست نخست وزیری عراق را معرفی کرد

به گزارش واحد بین الملل در رسانه خبری هاوین وب چارچوب هماهنگی نامزد پست نخست وزیری عراق را معرفی کرد یک منبع آگاه از چارچوب هماهنگی که اکثر نیروهای سیاسی شیعه عراق را در بر می‌گیرد، اعلام کرد چارچوب هماهنگی، "محمد شیاع السودانی" را به…