مرور برچسب

مرکز آمار ایران

تفاوت ۳ میلیون تومانی قیمت مسکن در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار

به گزارش واحد بین الملل در رسانه خبری هاوین وبتفاوت ۳ میلیون تومانی قیمت مسکن در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آماربه گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران در گزارشی که شنبه ۸ مرداد منتشر کرد، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی طی معاملات مسکن در…