مرور برچسب

مجاهدین خلق

مرصاد، مرگ سیاسی سازمان منافقین

به گزارش واحد بین الملل در رسانه خبری هاوین وبمرصاد، مرگ سیاسی سازمان منافقین به گزارش خبرنگار ایمنا، تحلیل اشتباه حامیان سازمان مجاهدین خلق از عراق بعث گرفته تا آمریکا در سال ۶۷ باعث شد این گروهک تروریستی را با تمام توان نیروهای…