مرور برچسب

شاخص بورس

بازدهی بالاتر از شاخص بورس صندوق های سهامی تامین سرمایه تمدن

به گزارش واحد بین الملل در رسانه خبری هاوین وببازدهی بالاتر از شاخص بورس صندوق های سهامی تامین سرمایه تمدنبه گزارش ایبِنا، تیر ماه۱۴۰۱، صندوقهای سهامی ثروت آفرین تمدن رتبه ۸ و صندوق آرمان آتیه درخشان مس رتبه ۱۰ بازدهی صندوقهای سهامی بازار…