مرور برچسب

سردرد

سردرد گرسنگی چیست؟

سردرد گرسنگی چیست؟ سردرد گرسنگی که سردرد ناشتا نیز نامیده می‌شود با نخوردن غذا ایجاد می‌شود. ممکن است ناگهانی یا آهسته بروز کند و درد ثابت باشد و در دو طرف سر شما ایجاد…