مرور برچسب

سامانه مودیان

سیاست کشورهای جهان برای مقابله با فرار مالیاتی چیست؟

سیاست کشورهای جهان برای مقابله با فرار مالیاتی چیست؟به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، «فرار و اجتناب از پرداخت مالیات» به‌عنوان یک چالش مشترک در تمام نظام‌های مالیاتی جهان شناخته می‌شود؛ اما اندازه فرار و اجتناب که معمولاً به عنوان درصدی…