مرور برچسب

راه و شهرسازی

توسعه اقتصاد آبی، آب رفته را به جوی بازمی گرداند؟

به گزارش واحد بین الملل در رسانه خبری هاوین وبتوسعه اقتصاد آبی، آب رفته را به جوی بازمی گرداند؟به گزارش خبرنگار مهر باتوجه به کاهش ترانزیت ایران در دهه ۹۰ و عواقب آن برای اقتصاد چهارراه ترانزیت منطقه، این سوال همواره مطرح بوده است که چه…