مرور برچسب

جواد هدایتی

مدیریت یکپارچه مرزها در اختیار سازمان راهداری است/ ترانزیت در اوج

مدیریت یکپارچه مرزها در اختیار سازمان راهداری است/ ترانزیت در اوجبه گزارش خبرنگار مهر، از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، مدیریت توسعه زیرساخت مرزها در اختیار وزارت راه و ترابری وقت و سپس راه و شهرسازی بود که گفته می‌شود در…