مرور برچسب

بیمارستان

ریشه کنی هپاتیت C تا ۹ سال آینده/ هپاتیت B درمان قطعی ندارد

به گزارش واحد سلامت در رسانه خبری هاوین وب ریشه کنی هپاتیت C تا ۹ سال آینده/ هپاتیت B درمان قطعی نداردبه گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز جهانی هپاتیت، پویش شناسایی- پیشگیری و خودمراقبتی از بیماری ههپاتیت با حضور رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ…