مرور برچسب

بهروز کمالوندی

دستور راه‌اندازی و تزریق گاز به صدها سانتریفیوژ جدید

به گزارش واحد بین الملل در رسانه خبری هاوین وبدستور راه‌اندازی و تزریق گاز به صدها سانتریفیوژ جدیدبه گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگویی با اعلام اینکه دستور راه‌اندازی و تزریق گاز به صدها سانتریفیوژ جدید…