مرور برچسب

بریتیش پترولیوم

مصرف گاز در ایران؛ بیش از مجموع ۳۰ کشور اروپایی

مصرف گاز در ایران؛ بیش از مجموع ۳۰ کشور اروپاییبه گزارش خبرنگار مهر، در هفتاد و یکمین گزارش سالانه شرکت بریتیش پترولیوم (BP)، با عنوان «مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۲»، میزان تولید و مصرف گاز در کشورهای مختلف جهان ذکر شده است. مشخصات چهار کشور…