پیش فاکتور المنتور

عنوان:هاوین وب
وب‌سایت:https://www.hawinweb.ir
ایمیل:mahdi74.web@gmail.com

تاریخ چاپ:1400-09-29 15:06
شناسه سفارش:4879
کدپستی:5981777872
آدرس:تهران
نام کامل:مهدی میدان
تلفن:09383468475
کدپستی:5981777879
گیرنده:تهران – شاهین دژ – خیابان ورزش جنوبی کوچه سوم –

# شناسه محصول قیمت مبلغ تخفیف تعداد مبلغ کل
1 شناسه4816 محصولسرویس 10 بک لینک قدرتمند قیمت149,000 تومان مبلغ تخفیف0 تومان تعداد1 مبلغ کل149,000 تومان
2 شناسه4860 محصولسرویس 100 بک لینک ترکیبی قیمت390,000 تومان مبلغ تخفیف0 تومان تعداد5 مبلغ کل1,950,000 تومان
مبلغ کل 2,099,000 تومان
مبلغ نهایی 2,099,000 تومان